นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาข้าราชการพลเรือน ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นในทุก ๆ ปี สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ให้กับผู้ที่สนใจเข้าทำงานราชการ โดยในปี 2561 นี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 (OCSC International Education Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “Transforming Lives Through Education” การศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่งดงาม โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ภายในงานพบกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 375 สถาบันจาก 27 ประเทศ มาออกบูธเพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service โดยในงาน แบ่งออกเป็น 10 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 บูธ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( สำนักงาน ก.พ.) โซนที่ 2 Career Guide Zone แนะแนวโอกาสการทำงาน / ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำก่อนไปเรียนต่อ โซนที่ 3 กิจกรรมทดสอบความถนัดด้านอาชีพ จากกระทรวงแรงงาน โซนที่ 4 กิจกรรมทดสอบ IQ , EQ จากกรมสุขภาพจิต โซนที่ 5 ครูต้น ถอดรหัสอัจฉริยะพหุปัญญา โซนที่ 6 กิจกรรม WORKSHOP จาก EXHIBITORS โซนที่ 7 ทดลองสอบ TOEFL & IELTS mock tests ฟรี โซนที่ 8 แนะแนวตัวต่อตัวจากศิษย์เก่าสาขาธุรกิจ / กฎหมาย โซนที่ 9 ให้คำปรึกษาตัวต่อตัว ในการไปศึกษาต่อที่จีน และการขอทุน และ โซนที่ 10 คู่มือการคุยกับมหาวิทยาลัยใน UK/USA

นอกจากนี้จะได้พบกับไฮไลน์จากสถาบันการศึกษาของทั้ง 5 ประเทศ คือ 1.ประเทศแคนาดา จะได้พบตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นที่มีหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวมาให้ได้เลือกในงาน 2.ประเทศสวีเดน พบกับมหาวิทยาลัย Top 10 จากประเทศสวีเดนที่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำจากประเทศสวีเดน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนและปฏิบัติงานในบริษัทของสวีเดน ใครที่กำลังมองหาที่เรียนเเละโอกาสในการทำงานเชิญมาพบกับบริษัทต่างๆ จากประเทศสวีเดน เช่น บริษัท IKEA, AstraZeneca, TETRA PAK , VOLVO ฯลฯ

3.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้สถาบันการศึกษาจากประเทศจีนมอบโอกาสในการรับทุนระดับอาชีวศึกษา พร้อมเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี ซึ่งถือเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสในการรับทุนในระดับอาชีวศึกษา โดยนำสถาบันสายอาชีพมาไว้ในงานถึง 16 สถาบัน 4.ประเทศฝรั่งเศส ได้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกกว่า 1,300 หลักสูตร และ 5.ประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะเชิญชวนเยาวชนไทยพบปะตัวแทนการศึกษาของประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาอันดับ 1 ของโลกด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตจากการจัดอันดับจาก The Economist Intelligence Unit ปี 2017

พิเศษ !! สำนักงาน ก.พ. จะมีการประกาศทุนรัฐบาลและเปิดรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 500 ทุน พร้อมทั้งคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ได้รับทุนรัฐบาล จากสำนักงาน ก.พ. รวมถึงรับคำปรึกษาด้านการเงินในการไปเรียนต่อต่างประเทศ และจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบทุนรัฐบาลและทดลองสอบเข้ารับราชการ เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมทดสอบความถนัดด้านอาชีพจากกระทรวงแรงงาน กิจกรรมสอบ IQ, EQ จากกรมสุขภาพจิต พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวในการไปศึกษาต่อที่จีนและการขอทุนจากประเทศต่างๆ รวมถึงสามารถทดลองสอบ TOEFL& IEL TS mock tests ได้ฟรีอีกด้วย