สกัดระบาดทั่วเอเชีย ชี้สุ่มตรวจในที่เสี่ยงสูงจะช่วยป้องกันประเทศให้ปลอดภัยจากโรคนี้ ยิ่งขึ้น

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม.ต้อนรับ Mr.Eric D. Hargan รมช.สาธารณสุขและบริการสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา (Deputy Secretary, HHS Office of the Secretary) พร้อมนำตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีก คลองเตย ทั้งนี้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ได้สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในคอ (ช่องทางเดินหายใจ) ของสัตว์ปีกในตลาดค้าสัตว์ปีกคลองเตย เพื่อตรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โดยเน้นสายพันธุ์ H7N9 และสายพันธุ์ H5N1 ตลอดจนสายพันธุ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เช่น โรคและการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นต้น

ทั้งนี้ การสุ่มตรวจอย่างรวดเร็วของโรคไข้หวัดนกในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถช่วยปกป้องประเทศให้ปลอดภัยได้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดสัตว์ปีก มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H5N1) ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสานพันธุ์ H7N9 ระบาดในจีนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งระยะเวลาบ่มเชื้อไวรัสไข้หวัดนกH5N1และ H7N9 โดยทั่วไปจะประมาณ 3-7 วัน แต่บางรายอาจนานถึง 10 วัน และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ภายใน 1 วัน ก่อนที่อาการของผู้รับเชื้อจะกำเริบ

สำหรับโครงการสอดส่องดูแลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดนกทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกปรับปรุงและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ฯ ตามแหล่งใจกลางเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก และหากไม่มีการสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและตรวจเชื้อโรคไข้หวัดนกอย่างทันท่วงที อาจทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต ยกตัวอย่างเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดนกในไทย ช่วงปี 47 –51 ซึ่งประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับโรคไข้หวัดนก ทำให้การระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง 17 คน