“ยุทธพร”ชี้ไทยนิยมรบ.คสช.เข้าไม่ถึงปชช.เหตุไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไร้จุดเชื่อมโยงขับเคลื่อนนโยบาย ส่งผลสำเร็จยาก

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับรากหญ้า แต่นโยบายลักษณะดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการประสานกับประชาชน เพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายอย่างแท้จริงถึงจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นข้อจำกัดของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงทำให้ผู้ขับเคลื่อนโครงการมีเพียงฝ่ายข้าราชการเท่านั้น ซึ่งต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่า เพราะมีส.ส. ในพื้นที่ทำหน้าที่ มีระบบหัวคะแนนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเข้าถึงประชาชนมากกว่า ดังนั้นจึงทำให้ภาพรวมความสำเร็จของโครงการยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน

เมื่อถามว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการหาเสียงล่วงหน้าเอาเปรียบพรรคอื่นหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่า วันนี้ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน เพราะรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการนี้ไประดับหนึ่งแล้ว และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะประกาศลงเล่นการเมืองในพรรคใดเมื่อยังไม่มีอะไรชัดเจนจึงยังไม่สามารถพูดได้