บรรจุกล่องแทน/ลดขยะได้ปีละพันตัน

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวถึงนโยบายลดใช้ถุงพลาสติกโครงการนมโรงเรียนของกทม. ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 2/2561 นี้ นมโรงเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.ทุกแห่งไม่ใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม.ลดใช้ถุงพลาสติกหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการศึกษาประสานก.เกษตรฯ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นนมกล่องแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

สำหรับนมโรงเรียนที่ส่งให้โรงเรียนสังกัดกทม.437 แห่ง จัดส่งโดยหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตนม 7 แห่งได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระราชูปถัมภ์), บ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น, สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด, อ.ส.ค.ภาคกลาง (มวกเหล็ก), บ.แมร์รี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ และ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ม.เกษตรศาสตร์ นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนอนุบาล - ประถมฯ 6 มี 252,928 คน เดิมเป็นนมถุงพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งใน 1 ปี จะมีขยะถุงพลาสติกมากถึง 1,200ตัน เมื่อเปลี่ยนเป็นนมกล่องที่นำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ ช่วยลดขยะถุงพลาสติกปีละ 1,200 ตันได้

“ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางจัดการกับกล่องนมหลังเด็กนักเรียนดื่มแล้ว ให้โรงเรียนเก็บรวบรวมส่งคืนบริษัทที่จัดส่งนมโรงเรียนให้กับกทม.นำไปแยกชิ้นส่วนเอง เพราะมีหลายขั้นตอนไม่ใช่เพียงแต่ล้างทำความสะอาดเท่านั้น ยังต้องแยกแผ่นฟอยด์ออกก่อนนำไปรีไซเคิล มองว่าหากให้เด็กนักเรียนหรือครูจัดการจะเป็นภาระมากเกินไป”