องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยนายบุญยงค์ สดสะอาด รองนายกอบต.ไชยสถาน ร่วมกับ พันโท บัณฑิต ชาวกัณหา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 นำร่องทำเมืองจราจรจำลอง สอนเด็กเล็กสอดแทรกเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้ด้านวินัยจราจร และปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยสถาน และศูนย์เด็กเล็ก ม.พัน15 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน

การสร้างเส้นทางจำลองสำหรับฝึกหัดขับขี่ รถจักรยานสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 4 - 7 ปี มีการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกความรู้เรื่องวินัยจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ การป้องกันอุบัติเหตุ การใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่ พร้อมกับเสริมประสบการณ์ ด้วยการทดลองขี่จักรยาน แล้วปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรต่างๆ

นางเยาวเรศ จันต๊ะโมกข์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 เปิดเผยว่า การทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ต้องเริ่มจากการมีจิตสำนึกที่ดี เคร่งครัดและมีระเบียบวินัยในการทำตามกฎจราจร ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกัน และโครงการนี้เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องกฎจราจร ปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก หลังมีการเรียนรู้พบว่าผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อคให้กับบุตรหลานและตนเอง เพื่อขับขี่รถไปทุกเส้นทางไม่ว่าใกล้หรือไกลเพื่อความปลอดภัย และทำตามกฎจราจรมากขึ้น ทำให้การเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลง
+++++++