วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. “ปุ๊กลุ๊ก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เข้าพบ สคบ.ร้องเรียนกรณีที่ซื้อรถยนต์หรูไม่ถึง 1 เดือน แล้วเกิดปัญหาต่อเนื่อง แต่ศูนย์รถไม่รับผิดชอบ ที่ สคบ. ชั้น4 อาคารรัฐประสานภักดี(อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ