เกษตรฯ มั่นใจ ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นในอีก 1-2 สัปดาห์ เร่งรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยประสานกระทรวงพาณิชย์หาตลาดกระจายสินค้าให้ อีกทั้งเตรียมเสนอ Egg Board ลดปริมาณการนำเข้าพ่อแม่และปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ลงอีกร้อยละ 10 ในปี 62 ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดปริมาณลง ไม่เกิดภาวะล้นตลาด เป็นมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว

วันนี้ (4 พ.ย.61) นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่ากำลังเร่งรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่า ราคาไข่ไก่ต่ำสุดในรอบ 30 โดยราคาเหลือฟองละ 1.40 บาทนั้น ไข่ไก่ที่เหลือราคา 1 บาทกว่าคือ ไข่ไก่เบอร์ 6 ซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุดซึ่งผู้บริโภคไม่นิยม ส่วนราคาไข่ไก่เบอร์ 0 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดราคาฟองละ 3.30 บาท ส่วนเบอร์ 1 ฟองละ 2.80 บาท และลดหลั่นกันลงไป โดยเบอร์ 2 ราคา 2.55 บาท เบอร์ 3 ราคา 2.35 บาท เบอร์ 4 ราคา 2.25 บาท เบอร์ 5 ราคา 2.00 บาท ส่วนราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยฟองละ 2.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบราคาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนตุลคาคม ราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ย 2.54 บาท โดยเบอร์ 0 ราคา 3.54 บาท เบอร์ 1 ราคา 3.04 บาท เบอร์ 2 ราคา 2.75 บาท เบอร์ 3 ราคา 2.55 บาท เบอร์ 4 ราคา 2.45 บาท เบอร์ 5 ราคา 2.24 บาท และเบอร์ 6 ราคา 1.85 บาท ทั้งนี้ราคาขายไข่แต่ละภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจแตกต่างกัน 10-20 สตางค์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาไข่ลดลงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณการบริโภคลดลงในช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับปิดภาคเรียนทำให้มีปริมาณไข่ที่สะสม อีกทั้งในฤดูฝน ไข่มีขนาดฟองเล็ก ผู้บริโภคไม่นิยม แต่ขณะนี้เทศกาลกินเจผ่านไปแล้ว ฤดูฝนสิ้นสุดลง อีกทั้งโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้วและกำลังจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามวงจรของไข่ไก่ ช่วงปลายปีประชาชนบริโภคไข่เพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาไข่คละหน้าฟาร์มจะค่อยๆ ปรับขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ที่ให้ผลผลิต 521,860 ตัว แม่ไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 56-57 ล้านตัว ผลผลิตไข่เฉลี่ยประมาณ 44-45 ล้านฟอง/วัน ส่วนปริมาณการบริโภคต่อวันเฉลี่ย 42 ล้านฟอง ที่เหลือแปรรูปและส่งออก จึงมีปริมาณไข่ตกค้างประมาณวันละ 1 ล้านฟอง กรมปศุสัตว์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันได้ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และผู้นำเข้าไก่ไข่พันธุ์ผลักดันการส่งออกไข่ไปจำหน่ายต่างประเทศ (PS Support) มาตั้งแต่เดือนเมษายนรวมแล้ว (258 ตู้คอนเทนเนอร์) ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 72 สัปดาห์ จำนวน 857,486 ตัว ตรวจสอบปริมาณการนำเข้า การเลี้ยง และการปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไม่ให้เกินอายุ 72 สัปดาห์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) อย่างเคร่งครัด ล่าสุดประสานกรมการค้าภายในตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ร้องขอ โดยเบื้องต้นรับแจ้งจากกรมการค้าภายในว่า จะเชิญหารือเพื่อแก้ปัญหาปริมาณไข่ที่ค้างสะสมโดยการหาตลาดกระจายสินค้าให้ ส่วนในระยะยาวได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์-ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีมติปรับลดแผนการนำเข้าปี 2562 ลงร้อยละ 10 จากแผนปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2562 มีปริมาณพ่อแม่พันธุ์ (PS) ไม่เกิน 500,000 ตัว ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) ไม่เกิน 4,050 ตัว ให้มีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 50 ล้านตัว ซึ่งจะให้ผลผลิตไข่ประมาณ 42-43 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งจะใกล้เคียงกับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกทั้งไข่สดและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป ทั้งนี้ ในการประชุม Egg Board เดือนพฤศจิกายนบรรจุวาระพิจารณาแผนการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วซึ่งจะเป็นแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่มีประสิทธิภา

ด้าน นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า การแก้ปัญหาของกรมปศุสัตว์ในการลดการนำเข้าพ่อแม่-ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ การลดปริมาณแม่ไก่ยืนกรง รวมถึงการให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เร่งส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศช่วยแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ได้ส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีไข่ตกค้างเป็นปริมาณมาก ทำให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าราคาประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดยสัปดาห์ที่แล้วราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.00–2.10 แต่ตั้งแต่วันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยึดราคาขายที่ฟองละ 2.30 บาท ตามราคาประกาศของสมาคมฯ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังรับประทานไข่ไก่ในราคาแพงอยู่สวนทางกัน ซึ่งได้ทำหนังสือไปยังกรมการค้าภายในตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อให้หาตลาดกระจายสินค้า โดยอาจทำในรูปแบบไข่ไก่ธงฟ้า ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อไข่ไก่จากเกษตกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรจะไม่ถูกกดราคา ขณะเดียวกันผู้บริโภคซื้อไข่ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าปัจจุบันที่มีการบวกเพิ่มจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งหากผู้บริโภคสามารถซื้อไข่ไก่ในราคาเหมาะสม จะเป็นการกระตุ้นการรับประทานไข่ในประเทศ ที่จะเป็นผลให้ไข่ไก่ไม่ตกค้างและเกษตรกรจะขายไข่ได้ในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน