“ชอว์ เชอร์รี่ดั๊ก” กลับมาพร้อมเพลงรักสีชมพู พร้อมกัน3เพลงคือ เพลงพร้อมจะดี เพลงบอกรักของคนธรรมดาสื่อตรงๆจากใจ ดนตรีป๊อปฟังค์เบาๆ เพลงสักวาบอกรัก อารมณ์เพลงบอกรักรื่นรมย์สุข จังหวะสนุกๆแบบไทย