เมื่อวันที่ 10 ก.พ.67 ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง 

พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถระ) อายุ 88 ปี 53 พรรษา ชื่อเดิม จันทิมา มหาสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2473 บิดา นายแสน มหาสิงห์ มารดา นางปิ๋ว มหาสิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง เมื่อปี พ.ศ. 2517 และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2558 มรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.50 น. ณ วัดหัวเวียง 

เวลา  09.45 น.มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร ถวายไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหารเพล เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน
เวลา 13.00 น. เชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สวดมาติการ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 18.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
เวลา 19.00 น. ประชุมเพลิง 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ข้าราชการ ประชาชน คณะศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก