จากกรณี "บุ้ง ทะลุวัง" ประกาศขอบริจาคร่างกายหลังจากที่ตายแล้ว และไม่ขอรับบริการสาธารณสุข

วันที่ 10 ก.พ.67 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า "บุ้งอดอาหารจนตายแล้วไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้   อาจารย์ทางนิติเวชศาสตร์ท่านกรุณาส่งข้อความมาให้ความรู้ครับ

ถ้าตายผิดธรรมชาติบริจาคร่างกายไม่ได้
Starvation = ขาดอาหารและน้ำ = ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ตั้งใจอดอาหารและน้ำ = self inflicted injuries = ตายโดยผิดธรรมชาติ
และต้องมีการชันสูตรพลิกศพตาม ป.วิอาญา มาตรา 148  อีกทั้งเป็นการตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน

ดังนั้นหากบุ้งตายลงเพราะจงใจอดอาหารตาย ร่างกายของบุ้งก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้ บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ครับ

ช้างม้าวัวควาย ตายแล้วหนัง กระดูก ฟัน เล็บ ยังอาจจะมีประโยชน์ + หากบุ้งอดน้ำอดอาหารจนตายแล้ว บริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ทำประโยชน์ก็ไม่ได้ เพราะตายผิดธรรมชาติ ต้องชันสูตรพลิกศพแล้วเผาทิ้งอย่างเดียวครับ   เหลือไว้แต่ความดีประดับโลก (หากมี)

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

ดังนั้นต้องอธิบายให้บุ้งเข้าใจว่า content นี้ไม่ผ่านนะครับ ทำไม่ได้เลยในทางกฎหมายครับ
ไม่สามารถร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลใดๆ ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ครับ
เราต้องบอกข้อเท็จจริงให้เขาทราบ จะได้ทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องครับ

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich