ช่วงที่ผ่านมาทาง ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมด้วย กองทัพเรือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และออฟโรดจิตอาสา ปลูกต้นโกงกาง จำนวน 375 ต้น เป็นอัตลักษณ์ตัวอักษรทรงพระเจริญ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับ โครงการปลูกป่าโกงกาง ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ที่นี่จะแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป เพราะส่วนใหญ่พื้นที่จะมีก้อนหิน ดังนั้นจึงมีธาตุอาหารน้อย คลื่นลมแรง ระดับน้ำทะเลสูง ทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อย ซึ่งทางหน่วยบัญชาการฯ โดยเรือโทศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร ผู้ดูแลโครงการ จึงได้คิดค้นวิธีการปลูกด้วยวิธีพิเศษใส่ลงในท่อใยหินแบบยกพื้น โดยฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเลเพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนขึ้น

ซึ่ง พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวถึงโครงการนี้ ว่า เป็นโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช และสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพัน และได้ชื่นชมกับธรรมชาติของท้องทะเลไทยอันสวยงามต่อไป

ส่วน นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน กล่าวว่า การได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางฯ ร่วมกับหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พันธมิตร และจิตอาสาผู้มีอุดมการณ์เดียวกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นสิ่งที่ดีต่อการดูแล และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล ซึ่งตรงกับภารกิจของบริษัทฯ ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ขณะที่ นางสาวสุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวว่า ทางโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ในจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มผืนป่าของเมืองไทยและทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล และชุมชนนั้นเอง