ม.ร.ว.ดำรงดิศ นั่งหัวหน้าพรรคภราดรภาพคนใหม่ ประกาศลั่นร่วมงานทุกพรรตทั้งเอา-ไม่เอาทหาร ยันไม่ใช่สาขาพลังประชารัฐ เหตุเป็นคนสั่งยาก ตั้งเป้าได้สส. 10 คน

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 61 ที่ โรงแรมอินเตอร์คอน มีการประชุมใหญ่ของพรรคภราดรภาพ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และแก้ไขข้อบังคับพรรค นำโดย นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ รักษาการหัวหน้าพรรคแต่เกิดป้ญหาเล็กน้อย เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบเพราะมีกรรมการบริหารพรรคชุดเก่ามาร่วมประชุมไม่ครบ ยังขาดกรรมการบริหารพรรคไป1 คน ทำให้การประชุมล่าช้าออกไปกว่า 1 ชั่วโมง อีกทั้งก่อนหน้านี้ในวันที่ 14 ต.ค.มีผู้บริหารพรรคภราดรภาพจำนวนหนึ่งไปร่วมแถลงรวมพรรคภราดรภาพกับพรรคประชาชาติของนายวันมูหะมัดนอร์มะทา โดยให้เหตุผลว่า มีแนวทางตรงกันในเรื่องที่จะไม่สนับสนุน การสืบทอดอำนาจของคสช ด้วย

โดยที่ประชุมมีมติเลือกม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล อดีตส.ส. กทม.สังกัดพรรคไทยรักไทยในปี 2544 ถึง 2548 เป็นหัวหน้าพรรคภราดรภาพคนใหม่ และนายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค นางสาวศรีกาญจน์ สรรพช่าง เหรัญญิกพรรค นายวีรพัฒน์ พร้อมพลากร นายทะเบียนพรรค นายสุรภาส วิเชียร อดีตนักฟันดาบทีมชาตืไทยเป็นโฆษกพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ พลโท สราวุธ กาพย์เดโช นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ และนายสมศักดิ์ มีชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหรับผู้บริหารพรรคภราดรภาพที่น่าสนใจ พล.ท.สราวุธ กาพย์เดโช ซึ่งเคยเป็นอดีตผอ.ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5 และยังได้รับการแต่งตั้ง จากพล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชา นายกฯให้เป็นคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ หรือบอร์ดกองสลากด้วย

ม.ร.ว.ดำรงดิศ กล่าวว่า กรรมการบริหารพรรคชุดเก่าส่วนหนึ่งแยกออกไปร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาชาตื แต่อีกส่วนหนึ่งยังอยู่และไม่คิดที่จะยุบพรรค ซึ่งพรรคยึดหลักความสามัคคี พร้อมร่วมงานการเมืองได้กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เอาทหารและไม่เอาทหาร  ยืนยันไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน เพราะคนอย่างตนสั่งยาก ทั้งนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเสนอใครในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยขอให้รอเวลาที่เหมาะสมก่อน

อย่างไรก็ตามตนต้องการให้พรรคเป็นทางเลือกที่จะหลอมรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ โดยจับมือร่วมกับคนรุ่นเดิมที่มีประสบการณ์และความศรัทธาในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างการให้สังคมไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยนิยมสมัยใหม่ที่มีลักษณะผสมผสานและมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในชาติบ้านเมืองโดยมุ่งหมายที่จะนำพาประเทศและประชาชนให้พ้นจากความยากจนมีสวัสดิการที่ดีด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ มีการวางแผนเศรษฐกิจที่ดีจะต้องทำให้ประชาชนทุกชนชั้นได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายไม่ใช่ได้ประโยชน์เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารพรรคโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง

ด้านนายพันธ์ยศ กล่าวว่า พรรคตั้งเป้าใรการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ส.ส. 10 คน โดยนโยบายพรรคว่า เน้นนโยบายที่สามารถทำได้จริงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คือนโยบาย 5 G สร้างประชาธิปไตยนิยมสมัยใหม่เน้นความสมัครสมานสามัคคีและสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสร้างเศรษฐกิจที่ดีพัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนการประชุมได้มีการฉายวีดีโอ ไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนรัฐประหารวันที่ 22 พ.ค.57 โดยทั้งเนื้อหาและภาพประกอบให้น้ำหนัก ไปที่พล.อ.ประยุทธเข้ามาแก้วิกฤตการเมืองด้วย