สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน จัดงานสถาปนิกอีสาน’61 ภายใต้แนวคิด “สะหลาดแถ้” หรือความฉลาดล้ำ ที่นำเสนอแนวคิดของการพัฒนาเมือง ในแบบ Smart Growth , Smart City และงานออกแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย การแสดงนิทรรศการของสถาปนิก-นักศึกษาสถาปัตย์ กิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน รวมถึงเวทีสถาปนิกน้อย ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ นครราชสีมา