มูลนิธิเอสซีจี นำโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 พร้อมนำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวน 27 คน เข้าชมการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ โอกาสนี้มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าแข่งขันด้วยการมอบทุนการศึกษาและดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของการเก็บตัวฝึกซ้อมของน้องๆ จำนวน 9 คน ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้องและสาขาประกอบอาหาร เพื่อให้น้องๆ ได้แสดงทักษะฝีมือช่างบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติ