ขสมก.ประกาศชะลอกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศชานต่ำใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ออกไปก่อนจนกว่าจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอีกครั้ง

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ขสมก.ได้ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศชานต่ำใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)รุ่นใหม่ ทั้งรถโดยสารที่นำเข้ามาวิ่งให้บริการแล้วจำนวน 100 คัน และรถโดยสารที่กำลังทยอยเข้ามาเพิ่มในอนาคต ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลางที่กำหนดให้รถโดยสารปรับอากาศที่วิ่งให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 13 - 25 บาท จากอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศเดิม 11-23 บาท ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2561เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด ทางขสมก.ได้เลื่อนกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอีกครั้ง