วันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน “เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2561” ครั้งที่ 2 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย, อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. – 1 พ.ย.61 นี้

สำหรับกำหนดการในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 ต.ค.61, การจัดงานออกพรรษา ไหลเรือไฟ บั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย ประจำปี 2561 “Naga Fire Miracle of Faith” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – 1 พ.ย.61 (ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย) และการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก อ.รัตนวาปี ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ต.ค.61 ณ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน ต.โพนแพง และบ้านท่าม่วง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ทั้งการจัดกิจกรรมการแสดง การคมนาคม การประชาสัมพันธ์ ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดทุ่มงบประมาณกว่า 1.8 ล้านบาท เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง พร้อมประชาสัมพันธ์ยังสื่อต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างทั่วถึง การจัดการด้านที่พัก รถโดยสาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การรักษาพยาบาล และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.หนองคาย ใน 3 อำเภอ ในห้วงเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 24 ต.ค.61 เชิญมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของบั้งไฟพญานาคแห่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายกันอีกครั้ง.