บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "ไทยสมุทรออมสบาย 10/5" ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ด้านการออมทรัพย์ ได้เงินคืนสูงทุกปี เงินคืนสามารถเก็บไว้ทำประกันฉบับต่อไปได้ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีอย่างคุ้มค่า จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี แต่คุ้มครองนาน 10 ปี มีเงินคืนทุกปีสูงสุดถึงปีละ 100% (ณ สิ้นปีกรมธธรม์ที่ 7-9) รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560% รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท สมัครง่ายๆโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

สำหรับจุดเด่นแบบประกันไทยสมุทรออมสบาย 10/5 ได้แก่ 1) รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 2) รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-9 3) รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560% 4) ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และ 5) เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

- % หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด – การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด – ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม