ระบุปัจจุบันมี 37 แห่ง สวนรอง 60 แห่ง เร่งดูแลความปลอดภัย-ตรวจเช็กอุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “สวนสาธารณะ กทม.ปลอดภัย” ซึ่งกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิช่างไทยใจอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหรือสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรม พร้อมลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้าและโครงสร้างของสวนรมณีนาถ เขตพระนคร

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า กทม.มีภารกิจสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้คน กทม. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีสวนสาธารณะของกทม. 37 แห่ง และสวนสาธารณะรอง 60 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กทม. ในอนาคตจะสร้างอีก 2 แห่ง บริเวณพื้นที่เขตบางแค และบางบอน

จากสถิติการใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชน เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 90,000 คน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ที่จะมีผู้ใช้บริการเพื่อออกกำลังกายเดิน-วิ่ง มากกว่า 43,000 คนต่อวัน ออกกำลังกายกลางแจ้งมากกว่า 17,000 คนต่อวัน และเต้นแอโรบิคมากกว่า 4,200 คนต่อวัน ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของกทม.1,471 คน ในการดูแลสวนพื้นที่กว่า 23,800 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอในการดูแลอย่างทั่วถึง

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ซึ่งจะมีทีมจิตอาสา ช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่กทม.จะร่วมกับทีมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสาเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเล่น และความแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆ ภายในสวนสาธารณะกทม.ทั้ง 37 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยไม่ใช้งบฯ กทม.