ตามมติครม.ปี 13 เตรียมปรับปรุงอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 จัดงานวันที่ระลึก 11 พ.ย.นี้

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกทม.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและการปรับปรุงอนุสาวรีย์ ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1ครั้งที่ 3/2561 ว่ากทม.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และกรมทางหลวง เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและการปรับปรุงอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ากทม.เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการปรับปรุงและพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และอนุสาวรีย์ต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ทั้งหมด ตามมติครม. เรื่องการพิจารณาปรับปรุงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 16มิถุนายน2513โดยมอบหมายให้สำนักผังเมือง รับผิดชอบและบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ต่างๆ

สำหรับการปรับปรุงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1เนื่องจากในวันที่ 11พ.ย.61จะมีการจัดงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อสำรวจและเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ส่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้มอบหมายให้หน่วยงานของกทม.ดูแลเบื้องต้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ไปก่อน อาทิ ความสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น ส่วนการปรับปรุงระยะยาวจะมีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป