จัดกิจกรรม “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)  เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน”วันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มจากช่วงเช้า  พิธีทำบุญตักบาตรภัตตาหารเช้า  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม (เปิดป้าย)มอบเกียติบัตรให้กับนิสิตที่ทำกิจกรรมจิตอาสากับเครือข่ายนิสิตจิตอาสา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลฯกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นิทรรศการ ๙ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมในช่วงเย็น  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปิน มมส (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)กล่าวถวายความอาลัย และสัตย์ปฏิญาณ ลำกลอนรำลึกพ่อหลวงปวงไทย (วงแคน) ลำกลอนอาลัยพ่อ (ปูเป้ มัลลิกา) ร้องเพลงเล่าสู่หลานฟัง (แทน ชาวดิน)ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (นำโดยบอย ศิริชัย พร้อมคณาจารย์และนิสิต)

ช่วงท้ายของกิจกรรม  จะได้หลอมรวมใจนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุดเทียนแปรภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มมส๙ต่อความดี”  ออกมาเป็นภาพ องค์พระบรมธาตุนาดูน  และ เลข ๙  ที่แปรความหมายไว้ว่า องค์พระบรมธาตุนาดูน  หมายถึง จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของตะวันออกเฉียงเหนือ     ที่มีบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยความสงบ ความรักและความสามัคคี และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลข ๙ หมายถึง ๙ ต่อความดีตามแนวทางพระราชดำริ/ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งจะใช้เทียนจำนวน 4,000 เล่ม จำนวนคนมากกว่า 1,000 คน ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม