สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมประกวดไวรัล คลิปในหัวข้อ ‘พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต’ เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนชนรู้คุณค่าและใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน โดยผลงาน ‘Power Bank’ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าตากรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ไวรัล คลิปในหัวข้อ ‘พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต’ เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย กกพ. ได้สนับสนุนทุนดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งการจัดอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการสอนวิธีการสร้างสรรค์คลิปวิดิโอให้น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางออนไลน์ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะการประกวดอีกด้วย”

ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี หัวหน้าโครงการกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก คณะกรรมการได้คัดเลือกโดยมีเกณฑ์ตัดสินพิจารณาจากเนื้อหาของคลิปที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้า เทคนิคการนำเสนอ การใช้ภาษาและดนตรี รวมถึงคุณภาพในการผลิต โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 ทีม ได้แก่ ผลงาน ‘Power Bank’ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ‘มหาลัยหลอน’ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ‘ถ้าทุกวันคือ 100%’ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ‘3 DAYS’ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ‘พลังจากมือเล็กๆ’ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สำหรับทีมที่ชนะการประกวดไวรัล คลิป ‘พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต’ รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงาน ‘Power Bank’ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ผลงาน ‘มหาลัยหลอน’ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท”

นายธนิสร ข้อมงคลอุดม ตัวแทนทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจกับผลงาน ‘Power Bank’ ชิ้นนี้มาก พวกเราทุ่มเทและลงรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดคอนเซปป์ วางโครงเรื่อง เขียนบท คัดเลือกตัวแสดง สถานที่ การถ่ายทำ มุมกล้อง แสง ดนตรีประกอบ เราตีโจทย์แบบตรงๆ โดยเล่าเรื่องผ่านความสัมพันธ์ของเพื่อน ถ่ายทอดผ่านตัวละครที่ชื่อแบงค์ ซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในตัว และเพื่อนของแบงค์ เป็นตัวละครที่สื่อถึงเราทุกคนทีเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนัก เห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และรู้จักใช้อย่างประหยัด เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานชีวิตที่อยู่กับเราได้อย่างยั่งยืน”
ชมผลงานความคิดสร้างสรรค์ไวรัลคลิป ‘พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต’ ของทีมผู้ชนะเลิศและทีมอื่นๆได้ที่ www.facebook.com/SustainableElectricity.ViralClip และ www.utcc.ac.th