เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 ที่บริเวณหมู่บ้านสุวพันธุ์วิลเรจ อ.เมือง จ.อ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย พร้อมลูกชายอดีตสมาชิกสภาจังหวัดทั้ง 2 คน นายสุรเชฐ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง รวมทั้งนายประมวล มุ่งมาตร  รองผวจ.อ่างทอง รักษาราชการแทนผวจ.อ่างทอง
ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดอ่างทอง และใกล้เคียงได้เดินทางเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ที่อายุครบ 74 ปี เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองมาแล้ว 9 สมัย ติดต่อกันนาน 44 ปี ตั้งแต่ปี 2517 ถึงปัจจุบันปี 2561 ถือว่านานที่สุดในประเทศไทย

นายชัย กล่าวว่า ความสุขของตนอยู่ที่การได้ทำงานให้ประชาชนได้กินดี อยู่ดี มีสุข ตนอุทิศทุ่มเท และตั้งใจอาสามาทำงานให้ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดให้มีตลาดผัก ตลาดผลไม้ ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง มีแปลงเกษตร แปลงผักชนิดผสมผสาน และจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ชมรมสามล้อแดง จักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสร้างสวนสุขภาพสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ สวนสมุนไพร ยกระดับศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นโรงพยาบาลอ่างทอง 2 และโรงพยาบาลอ่างทอง 3 

“อ่างทองคือบ้านเกิดของผม ผมต้องทำบ้านนี้เมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ ตลอดชีวิตการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของผมไม่คิดไกลไปเป็นนักการเมืองระดับชาติ งานที่ผมร่วมคิดร่วมทำกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ก็เพื่อประชาชนให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า มีอาชีพ และบุตรหลานได้มีการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมไม่ขออะไรขอเพียงประชาชนที่ผมรับผิดชอบดูแลได้อยู่ดี กินดี มีสุข ผมก็มีความสุขแล้ว” นายชัย กล่าว

+++++