ห่วงใจวัยรุ่นซึมเศร้าพาคิดสั้น ผลได้รับความสนใจ มาขอคำปรึกษาทั้งกลุ่ม-เดี่ยว ทั้งเรื่องเรียน-ส่วนตัว-ความรัก นศ.เผยได้แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ทำให้รู้สึกดี ไม่อึดอัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานลดลงอย่างชัดเจน ที่น่าเป็นห่วงคือเป็นต้นเหตุให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว ซึ่ง 2 เดือนที่ผ่านมาหลังเปิดศูนย์มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการไม่น้อย ส่วนใหญ่เข้ามาขอคำปรึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยจะมีทั้งปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน หรือความรัก

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มเข้ามาใช้ห้อง Relaxation Room เพื่อทำการบ้านและทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายด้วย เช่น อ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบำบัด ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดวิตกกังวล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความจำ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ

น.ส.จุฬารัตน์ พรหมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาใช้บริการศูนย์นี้กับกลุ่มเพื่อน ซึ่งได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์ ห้องนี้เปรียบเหมือนห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้กล้าพูดในสิ่งที่อึดอัด และยังได้รับคำแนะนำดีๆ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อมีเวลาว่างจะมาทำกิจกรรมอ่านหนังสือและเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจใช้บริการได้ ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา (Relaxation Room) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.00 น. นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพียงสแกน QR Code สอบถามงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0-2665-3777 ต่อ 6964