ที่สถานีรถไฟอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส ตัวแทนภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ นายสมพร  บุญเกิน รองประธานหอการค้าจ.ชัยภูมิ นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี เลขาหอการค้าจ.ชัยภูมิ ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นต่อตัวแทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมผลักดันรถไฟทางคู่ สายจัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู

โดยสถานีรถไฟจัตุรัส ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2509 ในสมัยนั้นได้มีพลโทถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางโดยรถไฟ มายังสถานีอำเภอจัตุรัสเพื่อเปิดด้วยตนเองจวบจนปัจจุบันนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดชัยภูมิและทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนการศึกษาผลวิจัยในงบประมาณกว่า 34 ล้านบาท จนเสร็จสิ้นเป็นแผนทั้งหมดแล้ว โดยได้เคยนำเสนอต่อ ครม.ในอดีตมาแล้วหลายสมัย ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นทางเลือกที่ 1 สายสีม่วง มูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านบาท

รถไฟทางคู่ สายจัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย และจ.หนองบัวลำภู จะเกิดประโยชน์ด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบราง พัฒนาทางคู่สายใหม่ ได้นำไปสู่ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากและเกิดความสะดวกในการเดินทางมาการท่องเที่ยวของประเทศไทย เชื่อมผ่านสายใยวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ในปัจจุบันได้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ในทางที่ดีได้เพิ่มมากขึ้น

โดยผลการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จ.ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงที่โครงการรถไฟทางคู่ทางเลือกที่ 1 สายสีม่วง ครั้งนี้ทั้งหมด รวม 30 สถานี ประกอบด้วย สถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี 4.ชัยภูมิ 12.ชุมแพ 21.หนองบัวลำภู 30.เมืองเลย

สถานีขนาดกลาง 10 สถานี 3.บ้านเขว้า 5.ห้วยบง 6.โคกมั่งงอย 8.แก้งคร้อ 10.ภูเขียว 15.วังเพิ่ม 17.เมืองใหม่ 23.นากลาง 24.นาเหล่า 27.วังสะพุง

สถานีขนาดเล็ก 16 สถานี 1.บ้านกอก 2.หนองบัวบาน 7.ช่องสามหมอ 9.หลุบคา 10.กวางโจน 13.นาจาน 14.ศรีสุข 16.นากอก 18.หัวนา 19.บ้านพร้าว 20.หนองบัว 22.นาคำไฮ 25.ผาอินทร์แปลง 26.หนองหญ้าปล้อง 28.นาโป่ง 29.น้ำหมาน

ทั้งนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านทางนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งพลักดันนำเสนอต่อ ครม.เพื่อพิจารณาเดินหน้าโครงการนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไป