นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข – กองทัพบก มอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญากับทาทา สตีล” ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นทั้ง 7 ทักษะ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสงขลา