เรื่องราวเกี่ยวกับ ‘พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์’ เรียกได้ว่าหยั่งรากลึกและฝังแน่นอยู่กับพุทธศาสนิกชนมาแต่โบร่ำโบราณ เริ่มต้นจากคติความเชื่อเกี่ยวกับ ‘สิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า’ ด้วยการสร้างพระพุทธรูป แล้วมาเป็น “พระบูชา” ที่จะได้กราบสักการะยังเคหะสถาน จนพัฒนาให้เล็กลงเป็นพระเครื่องและเหรียญ เพื่อความสะดวกในการพกพา เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจในการกระทำการใดๆ ประการสำคัญคือ ถือเป็นการสืบอายุพระศาสนาของพระโคตรมะไม่ให้สิ้นสุดแค่ปี พ.ศ.5000 ตามความเชื่อเรื่อง ‘ปัญจอันตรธาน’

กาลต่อมาก็มีพัฒนาการมาเป็นการจำลอง “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์” ที่เคารพบูชา จนมาถึงการจำลอง “รูปเหมือนพระเกจิคณาจารย์” ที่เคารพเลื่อมใส ในรูปแบบของ “รูปหล่อ พระเครื่อง และเหรียญ” เมื่อมีการจัดสร้างกันอย่างมากมายและสืบสานเรื่อยมา ด้วยอายุการสร้าง ด้วยค่านิยมที่บางครั้งพุ่งสูงถึงหลักล้านๆ สร้างให้เกิดกระแส ‘การล้อพิมพ์และทำเทียมเลียน’ ขึ้นมากมายเช่นกัน อาจจะโดยตั้งใจหรือด้วยความเคารพศรัทธาก็ตาม

สืบจนปัจจุบัน พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระพุทธ-เหรียญคณาจารย์ โดยเฉพาะที่ได้รับความนิยมซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ก็ไม่อาจทราบได้ว่าแท้หรือไม่อย่างไร หรืออาจต้องไปตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ประเภทเพื่อหาข้อชี้ขาด

กิจกรรม “การประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์” จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อจะเป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ อนุรักษ์พุทธศิลปะดั้งเดิมอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนจาก “สมาคมผู้นิยมพระเครื่องและพระบูชาไทย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ เพราะมีกรรมการของทางสมาคมฯ ไปช่วยในการพิจารณาตัดสิน

ในเร็วๆ นี้ ก็จะมีงานหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว คือ “มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 19” ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ดูรายละเอียดต่างๆ แล้ว นับได้ว่าเป็นงานคุณภาพคับแก้วงานหนึ่งของประเทศทีเดียว

โดยมี พลเอก พงษ์ศักดิ์ อินทรวงส์สักดิ์ และ ดร.เอนก สนามทอง ให้เกียรติเป็นประธานอำนวยการจัดงาน, ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ เป็นประธานจัดงาน, นายมลชัย สุติรัตนชัย (ช้าง ลพบุรี) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ที่สำคัญ นายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ นายพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการตัดสิน

ในส่วนของรางวัลต่างๆ คณะกรรมการจัดงานก็ได้เลือกสรรมาอย่างเต็มที่สำหรับผู้เข้าประกวด ประกอบด้วย ‘รางวัลชนะเลิศประเภทยอดเยี่ยม’ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ นายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อเงินก้นทองคำ วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ‘รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม’ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ นายพิศาล เตชะวิภาค รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อเงินก้นทองคำ วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ‘รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป’ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ นายสมาน บุญเพ็ญ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อนวะก้นทองคำ วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ‘รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระชุดจังหวัดลพบุรี’ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ นายชัยฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ‘รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมแต่ละโต๊ะ’ (ตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป) ได้รับรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี สำหรับ ‘พระแต่ละรายการ’ จะมี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อนวะ วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี รางวัลที่ 2 พระปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง จ.จันทบุรี และ รางวัลที่ 3 เหรียญรูปเหมือน พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง จ.จันทบุรี

ก็ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานชมพระแท้องค์สวย ชมพระโชว์องค์สวย หรือจะนำพระเข้าร่วมประกวดก็ไม่ว่ากัน ที่ งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 19 ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 นี้ โดยในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม มีตลาดนัดพระเครื่องตลอดทั้งวัน ... งานนี้ ‘ช้าง ลพบุรี’ การันตีคุณภาพครับผม

โดย ราม วัชรประดิษฐ์
www.arjanram.com

พยัพ คำพันธุ์  นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายมลชัย สุติรัตนชัย (ช้าง ลพบุรี) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน