วันที่ 6 ต.ค.61 สยามรัฐประมวลภาพ นิทรรศการ กษัตริย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ (The Great Kings-Forever in Our Hearts)ครั้งแรกของการแสดงผลงานศิลปกรรม และประติมากรรมเทิดพระเกียรติ ผลงานศิลปินชั้นครูแห่งกรุงรัตนโกสินทรง เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระมหาราชที่สร้างให้ “ไทย”สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตย ร่มเย็นผาสุข มานานหลายร้อยปี ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง อาคารอนุรักษ์อายุนับ 100 ปีภาพโดย:ณวพงศ์ ม่วงศิริธรรม