ตอนที่แล้วแนะนำ “พระมหาธาตุเจดีย์” องค์สำคัญของเมืองไทยไปแล้ว 8 องค์ มาต่อกันอีก 7 องค์ครับผม 9 พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง  จ.ลำปาง ตั้งอยู่ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง มีตำนานว่า พระพุทธองค์พร้อมพระเถระ 3 รูป เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆ จนถึงบ้านสัมภะการีวัน หรือบ้านลำปางหลวง มีชาวลัวะชื่อ ลัวะอ้ายกอน ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าวและมะตูมมาถวาย พระพุทธองค์ฉันแล้วทิ้งกระบอกไปทางทิศเหนือ ทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ‘ลัมพกัปปะนคร’ แล้วทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้ ลัวะอ้ายกอนได้บรรจุในผอบทองคำใส่ลงในอุโมงค์ ถวายแก้วแหวนเงินทอง แต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ แล้วก่อเป็นพระเจดีย์ขึ้น ... ถือเป็นพระธาตุประจำปีฉลู
10 พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

พระบรมธาตุ วัดบรมธาตุ จ.ตาก

ตั้งอยู่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก เป็นเจดีย์ที่ พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) จำลองแบบมาจาก ‘พระธาตุชเวดากอง’ โดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้ ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาเมืองตากจนมาถึงดอยมหิยังคะอันร่มรื่น และทรงมอบ ‘พระเกศาธาตุ’ ให้พระอรหันต์ พร้อมทั้งรับสั่งว่า หลังจากที่เสด็จปรินิพานแล้วให้นำพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่ ถือเป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงพระธาตุชเวดากอง ถึงที่พม่า

พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

11 พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ 

ตั้งอยู่ ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ซึ่งตำนานกล่าวว่า ขุนลัวะอ้ายก๊อมเป็นผู้สร้าง ปรากฏหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณ์ระหว่างปี พ.ศ.1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไท) เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ถือเป็นพระธาตุประจำปีขาล

พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

12 พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 
ตั้งอยู่ ต.ม่วงตี๊ด อ.ภูเพียง ตำนานกล่าวว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวย ‘ผลสมอแห้ง’ ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก จึงทรงนำไปแช่น้ำก่อนเสวย อันเป็นที่มาของชื่อวัด ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ซึ่งพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่าน เป็นผู้สร้างวัดพระธาตุแช่แห้ง  เพื่อประดิษฐาน ‘พระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์’ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชา (ลิไท) เมื่อครั้งที่เสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จ.สุโขทัย) ซึ่งเป็นไปตามพุทธพยากรณ์ ถือเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ

พระมหาธาตุสวรรคโลก จ.สุโขทัย

13 พระมหาธาตุสวรรคโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร จ.สุโขทัย
ตั้งอยู่ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นับเป็นวัดสำคัญของเมืองเชลียง ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่ 1 และในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมนุมพระฝางเมืองสวางคบุรี แล้วได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุเมืองเชลียงนี้ด้วย และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล

พระธาตุพนม จ.นครพนม

14 พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม 
ตั้งอยู่บนเนิน ‘ภูกำพร้า’  ริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม เป็นปูชนียสถานสำคัญของภาคอีสาน และถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องนำน้ำไปร่วมประกอบพิธีมุรธาภิเษก เมื่อถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกในทุกรัชกาล ตำนานกล่าวว่า สร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปี ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ โดยเจ้าเมือง 5 องค์ คือ พระยาสุวรรณภิงคารนะ พระยาคำแดง พระยาอินทปัตถะนคร พระยาจุลนีพรหมทัต และพระยานันทเสน เพื่อบรรจุ ‘พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก)’ ที่พระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ นำมาถวาย ถือเป็นพระธาตุประจำปีวอก

พระธาตุพนม จ.นครพนม

15 พระบรมธาตุเมืองนคร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช วัดเก่าแก่และมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน สำหรับพระบรมธาตุเมืองนคร ก็นับเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่อดีตสืบจนปัจจุบัน

พระบรมธาตุเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช

15 พระมหาเจดีย์ 15 มหามิ่งมงคล ที่ได้กล่าวมานี้ หากมีโอกาสแวะเวียนไปกราบสักการะจะถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต เสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ผู้ขอพรมักสำเร็จสมความปรารถนา มากน้อยก็ตามแต่วาสนาบารมีและบุญกรรมทั่งสมกันมาครับผม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน