“โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม” โดยความร่วมมือของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมเกมและการเรียนรู้ Games & Learn Festival ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 18.00 น. ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในงานเลือกสนุกไปกับการเล่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 20 เกม จากฝีมือการพัฒนาของเยาวชนในโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ประเด็นทางสังคม ได้แก่ ประเด็นวิถีพลเมือง ประเด็นเศรษฐกิจและการเงิน ประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นโลกของเด็กมัธยม นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเกมใหม่และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาส ติดตามรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ facebook: tu.banpu งานนี้เข้าฟรี!