เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ว่า ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องการผลักดันจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามต่างจังหวัด เพื่อให้คนพิการในแต่ละภูมิภาคได้รับการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานให้คนพิการ ซึ่งจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเตรียมผลักดันตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนพิการ ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำได้สำเร็จประเทศไทยจะเป็นผู้นำในภูมิภาค

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ส่วนปัญหาการทุจริตเงินคนพิการ กระทรวงแรงงาน ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการกำชับ ให้ไปดูเรื่องการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่ทำให้การทุจริตทำได้ยากขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย