สมบัติ ภู่กาญจน์

( ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว )

ในข้อเขียนสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้กล่าวถึง ‘ที่มา-ที่ไป’ ของเรื่องที่จะนำเสนอต่อในวันนี้มาแล้ว วันนี้ เราก็จะเอา‘ตัวจริง-ของจริง’ ของคำถามในสังคมเมืองไทยยุคปลายปี 2493 มาให้เห็นกัน

ในคอลัมน์ปัญหาประจำวัน ของสยามรัฐรายวัน 25 พฤศจิกายน 2493 ปรากฏคำถามของผู้อ่านท่านหนึ่ง เขียนจดหมายมาถาม คึกฤทธิ์ ปราโมช ด้วยข้อความดังนี้
********* *********

ข้าพเจ้าขอถามท่านว่า ท่านเป็นพุทธศาสนิกชน คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และซาบซึ้งทั้งโดยประเพณีและการศึกษาแล้วอย่างดีใช่ไหม? ถ้าใช่ ข้าพเจ้าจะขอถามท่านต่อไปเป็นข้อๆสักเล็กน้อย แต่ก่อนจะถาม ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านผู้มีปัญญาลึกซึ้งสุขุม โปรดให้เหตุผลเป็นที่ฟังได้ แก่ข้าพเจ้าด้วย จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาของข้าพเจ้า ก็จะคิดถามขึ้นทื่อๆตามความเห็น ว่า

1. เห็นว่าการบวชพระเป็นการเอาเปรียบสังคม เพราะมีแต่ผลาญเครื่องอุปโภคบริโภค ผลิตผลให้สิ้นเปลืองไปเปล่าประโยชน์ โดยมิได้ก่อให้เกิดผลิตผลขึ้นตอบแทนแก่สังคมเลย เป็นเหตุให้ผลิตผลน้อยลง และสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย และขัดต่อความเจริญทางเศรษฐกิจด้วย จริงไหม?

2. พุทธศาสนิกชน สละเงินซึ่งหามาได้ด้วยอาบเหงื่อต่างน้ำ มาบำรุงพุทธศาสนาปีละหลายล้านบาททีเดียว แต่ประโยชน์ที่ได้รับ จะเป็นชิ้นเป็นอันแก่ชาติ ไม่มี ไม่เหมือน................( ในการนำเสนอครั้งนี้ ผมขออนุญาตตัดรายละเอียดบางอย่างออกด้วยเหตุผลบางประการ เพื่อป้องกันผลลบบางอย่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากความต่างของเหตุการณ์ ที่เกิดคนละยุคคนละสมัยกันไปแล้วครับ) ........ ซึ่งเขาช่วยชาติได้ทั้งการศึกษา การสาธารณกุศล แก่เด็กอนาถาและเด็กยากจนได้มาก ขอความเห็นคำตอบ?

3. พระในศาสนาพุทธของท่าน มีแต่สอนเรื่องตายให้คนตีนอ่อนมืออ่อน ซ้ำยังสอนให้มักน้อยสันโดษ เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการอาชีพ และสร้างหลักฐานในการครองชีพ นับว่าเสียหายแก่ชาติในทางเศรษฐกิจ การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ จึงไม่มีความเจริญเหมือนนานาประเทศเขา

4. พระ หรือคำสอนในศาสนาของท่านมักสอนแต่เรื่องนรกสวรรค์ที่มองไม่เห็น ไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ จนผู้คนพลเมืองของท่านจะทำอะไรก็กลัวแต่บาปไปหมด เป็นเหตุให้พลเมืองไทยเสียเปรียบแก่ต่างประเทศมาก

5. อินเดีย ซึ่งเป็นเมืองพระพุทธเจ้า สูญเสียเอกราชของชาติ เพราะประชาชนนับถือพุทธศาสนามืออ่อนตีนอ่อนดังกล่าวแล้ว

6. ศีลเป็นเรื่องของคนชั่ว ฉะนั้นคนที่รักษาศีลจึงเป็นคนชั่ว ศีลบางข้อสอนไม่ให้คนฆ่าสัตว์ เป็นข้อปฎิบัติที่ตึงเกินไป คนเราปฏิบัติตามไม่ได้ ถึงหม่อมเองก็แย่ เพราะยังต้องกินเนื้ออยู่ จริงไหม? หวังว่าท่านคงให้ข้อตอบแก่ข้าพเจ้าด้วยวิจารณญาณอันเปรื่องปราชญ์ของท่าน ถ้าท่านเป็นแต่เพียงถือๆตาม โดยประเพณีอย่างเดียว ผมเห็นว่าเปล่าประโยชน์ ควรหันไปถือคริสเตียนเยซูเสีย เพราะเขามีเงินให้ ทั้งจัดเลี้ยงครอบครัว –การศึกษาให้ด้วย

( ลงนามผู้ถาม: ปิย-มงคล )

คำตอบจากคึกฤทธิ์ ปราโมช มีข้อความดังนี้

“ ปัญหาของคุณนี้ ความจริงผมไม่อยากตอบเลย แต่ที่ฝืนใจตอบก็เพราะ อยากให้คนทั้งหลายได้รู้เห็นไว้ว่า วันหนึ่งๆ ผมได้รับปัญหาอย่างไรบ้าง และอยากให้ทราบกันไว้ด้วยว่า คนอย่างคุณนี้ก็มีในเมืองไทย

1. ที่ว่าการบวชพระเอาเปรียบสังคมนั้นไม่จริง เพราะความต้องการของสังคมนั้น มิได้มีอยู่แต่เพียงผลในทางวัตถุ อย่างที่คุณเข้าใจ แต่สังคมยังมีความต้องการทางด้านอื่นๆอีกเป็นอันมาก เป็นต้นว่า ต้องการความสงบสุข ความมีจิตใจสูง เป็นคนจริงๆ มิใช่คนแต่ครึ่งเดียวอย่างที่คนบางคนเป็นอยู่ทุกวันนี้ ความต้องการเหล่านี้ พระบำบัดได้ คุณเอง อาจไม่เคยมีความต้องการอย่างนี้ แต่คนอื่นเขามี และเป็นจำนวนมาก สังเกตุดูจำนวนคนที่เข้าวัด และกุลบุตรที่บวชเรียนทุกพรรษา คุณก็จะรู้ ถ้าคุณจะว่า พระเป็นผู้เอาเปรียบสังคม ขัดต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ เพราะมิได้ก่อให้เกิดผลิตผลขึ้น มีแต่ผลาญลงไปแล้ว ครูอาจารย์ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการปกครอง ผู้พิพากษา นักแสดงดนตรีและละคร ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น เพราะมิได้ก่อให้เกิดผลเป็นวัตถุแต่อย่างใด คุณจะเลิกเสียให้หมดกระนั้นหรือ อนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่า คุณมิใช่เป็นคนที่มีความเห็นอย่างนี้เป็นคนแรก เคยมีคนเห็นอย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ลัทธิของคุณ เป็นลัทธิที่เก่าล้าสมัย ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไป

2. เรื่องทำบุญด้วยวิธีใด เป็นเรื่องของกาลสมัย การทำบุญให้แก่วัดเป็นประเพณีที่เราถือกันมาแต่ก่อน เราทำบุญหรือบริจาคทานเพื่อกำจัดความโลภในหัวใจ เดี๋ยวนี้พุทธศาสนิกชนก็เริ่มทำบุญด้วยการบำรุงการศึกษา และสาธารณกุศลกันยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน คนศาสนาอื่นเขาอาจจะทำกันเพื่อเผยแพร่ศาสนาของเขา อย่าลืมในข้อนี้เสีย ฉะนั้นในโรงพยาบาลหรือในโรงเรียนเขาก็ต้องมีโรงสวด ถ้าทางพุทธทำ เราไม่เคยมีเช่นนี้ ทำเพื่อสาธารณประโยชน์แท้ๆ

3. พระท่านไม่เคยสอนเช่นนั้น เคยแต่สอนให้คนสร้างตัวให้เป็นหลักฐานเป็นที่พึ่งของตนเองได้ด้วยอาชีพที่สุจริต คนที่มืออ่อนตีนอ่อน ไม่กระตือรือร้นอย่างที่คุณว่านั้น พระท่านเรียกว่าเป็นอภวตัณหา บาปหนัก ความคิดของคุณในข้อนี้ก็ผิดอีก

4. พระท่านสอนวิธีระงับทุกข์อันแท้จริง เรื่องนรกสวรรค์ บาปกรรม ตายแล้วตกนรก เป็นเรื่องของยายแก่ ถ้าคุณจะเลิกคุยกับยายแก่แล้วไปลองคุยกับพระท่านดูบ้าง บางทีคุณจะสบายใจกว่าเดี๋ยวนี้

5. เมื่ออินเดียเสียเอกราชนั้น พระพุทธศาสนาเรียกว่าไม่มีเหลือแล้ว ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในอาเซียมีอยู่ 6 ประเทศ คือไทย พม่า จีน ญี่ปุ่น ธิเบต และสิงหฬ เคยเสียเอกราชแต่เพียง 2 ประเทศ คือพม่าและสิงหฬเท่านั้น อีก 4 ประเทศไม่เคย นอกจากจะถือว่าญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่มีเอกราช ซึ่งตามแง่กฎหมายก็ไม่จริง ถ้าหากอินเดียคงถือพุทธศาสนาตลอดมา อินเดียอาจไม่ต้องเสียเอกราชก็ได้ ใครจะไปรู้

6. ถ้าศึลเป็นเรื่องของคนชั่ว คนที่นุ่งผ้าหรือมีมารยาทก็เป็นคนชั่ว ผมเองก็เป็นคนชั่ว บางทีคุณจะเป็นคนดีอยู่คนเดียวกระมัง? และที่ผมกินเนื้อสัตว์อยู่นั้นก็เพื่อความสะดวก ไม่อยากให้คนอื่นลำบากต้องหาแต่ผักมาให้ผมกิน ถ้าคนจะเลิกฆ่าสัตว์ กินแต่ผักล้วนๆ ผมก็เห็นจะไม่รู้สึกลำบากเดือดร้อนเท่าไรนัก

ผมขอถามคุณจริงๆเถอะว่าคุณนับถือศาสนาอะไร?...........และชื่อของคุณนี่ก็แปลก เพราะคำพูดของคุณไม่เป็นปิยะ และไม่มีมงคลเสียเลย......ที่ผมไม่เอาเจ็บๆกว่านี้ นับว่าคุณเคราะห์ดีหนักหนา เพราะผมก็เป็นคนมีเนื้อมีหนัง ไม่ใช่พระอิฐพระปูน

จบคำตอบ ลงชื่อคึกฤทธิ์ ปราโมช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2493

คำตอบที่แม้จะเพียบด้วยอารมณ์ ความรู้สึก แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่แท้จริงให้ และยังคงเจตนาที่จะสื่อสารให้มวลชนได้รับรู้ความเห็นต่างในสังคม เป็นสิ่งที่ผมขอฝากแก่นักอ่านยุคใหม่ไว้ในการอ่านใหม่ในปี 2561 นี้ครับ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน