นครขอนแก่นทำเก๋ “เปิดเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา” ชวนนุ่งซิ่นนั่งสาด “ตักบาตรถนนสายบุญ” ภาคีเครือข่ายสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน ร่วมกันเปิด“ศูนย์ประวัติศาสตร์ วัด ชุมชน คนศรีฐาน” และปฐมฤกษ์ตักบาตรถนนสายบุญ ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น 

วันนี้( 23 กันยายน 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์วัดชุมชนคนศรีฐาน บริเวณวัดจอมศรี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิด “ศูนย์ประวัติศาสตร์ วัด ชุมชน คนศรีฐาน” โดยมี พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี, อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน,นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน, ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และประธานชุมชนศรีฐาน พร้อมชาวชุมชนศรีฐาน 1-4 รวมประมาณกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธี

นายธวัชชัย กล่าวว่า “ศูนย์ประวัติศาสตร์ วัด ชุมชน คนศรีฐาน” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี ยุคทวารวดี 1,500 ปี ยุคท้าวเพียเมืองแพนสร้างเมืองขอนแก่น) เช่น ใบเสมา แจกันโบราณ เป็นต้น สถานที่สำคัญในชุมชน อาทิ หอระฆัง ,บ่อน้ำพญานาค,คันกำแพงเมืองโบราณ ของดีในชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นหมอกระดูก หมอเป่า หมอนวด ฯลฯ รวมถึงอาหารการกิน อาทิ เนื้อแดดเดียว,แจ่วบอง,ก๋วยเตี๋ยว,ขนมครก,แหนมหมู,แหนมเนื้อ และอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากยังได้มีการจัดทำ แผนที่เดินดิน เป็นแผนผังและเส้นทางที่เชื่อมโยงกันภายในชุมชนศรีฐาน ,ต้นไม้บ้านฉัน กว่า 45 ชนิด ภายในบริเวณวัดจอมศรี ซึ่งบางต้นนั้นหาดูได้ยากมาก เช่น ต้นกระเซา ขนาด 5 คนโอบ,ต้นสาละลังกา,ต้นมะดูก,ต้นปรู ,ต้นก้อม,ต้นอีแปะ,ต้นขี้หนอน,ต้นเม่าหลวง เป็นต้น โดยจะมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และปราชญ์ชาวบ้านชุมชนศรีฐาน จะเป็นผู้นำชมและอธิบายข้อมูลให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้รับทราบความเป็นมา ประวัติ และของดีของชุมชนศรีฐาน ได้เกิดความประทับใจ และกลับมาเยี่ยมชมอีก

ก่อนพิธีเปิดในช่วงเช้า ที่บริเวณถนนด้านหน้าวัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “ตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน” นุ่งซิ่นนั่งสาด ตักบาตร พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี พร้อมพระสงฆ์จากวัดจอมศรี และวัดโพธิ์โนนทัน รับบิณฑบาต ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน กับเส้นทาง 500 เมตร ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ศูนย์ประวัติศาสตร์ วัด ชุมชน คนศรีฐาน เป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดจากโครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน ภายใต้โครงการ “Spark U ปลุกใจเมือง” ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น