เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี หารือกับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติ ดตามสถานการณ์ (ศตส.) ถึงข้อปฏิบัติที่ชัดเจนให้ภาคธุ รกิจบันเทิง ทั้งนี้ หลังการหารือและได้ข้อสรุป พล.อ. ธนะศักดิ์ นายสุวพันธุ์ พร้อมด้วย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและหัวหน้าคสช. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรายงานข้ อสรุปดังกล่าว
ต่อมาเวลา 16.45 น. พล.ท.สรรเสริญ เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 18 ต.ค. ครม.ได้ขอความร่วมมือให้ งดจัดกิจกรรมความบันเทิงเป็ นเวลา 30 วัน ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และในวันที่ 14 พ.ย.จะครบตามกำหนดเวลา ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ให้กลั บมาดำเนินการตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมมหรสพ การแสดงดนตรี รวมถึงรายการโทรทัศน์ วิทยุ ละคร สามารถทำได้ตามผังรายการเดิม สำหรับการจัดคอนเสิร์ต ผู้จัดต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ ว่าฯ นายอำเภอ นายกสมาคมที่เกี่ยวกับบันเทิ งให้คำแนะนำ หรือถ้าไม่แน่ใจอะไรทำได้หรื อไม่ได้ให้สอบถามมายังศตส. สำหรับเนื้อหาละครขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิจของผู้จัดละครว่าเนื้ อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับอารมณ์หรือเกินกว่ าสังคมรับได้หรือไม่ เพราะอารมณ์คนในสังคมอยู่ในช่ วงเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ดังนั้นรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำกั บเนื้อหา แต่สังคมจะเป็นผู้กำกับเอง ทั้งนี้ จะนำเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 1 พ.ย. และจะมี การแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ งหนึ่ง