รายงานข่าวแจ้งความคืบหน้าภายหลังการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)ไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561ว่า ล่าสุดนางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ได้ออกประกาศณ วันที่ 18 กันยายน 2561ซึ่งเป็นประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)

โดยกองทุนขอประกาศให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ภายในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. โดยสามารถยื่นคำทวงหนี้ได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครสามารถยื่นได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791 1444 ต่อ 11-15 และ 21-24 หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก -ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2476 9938

หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 3769

ส่วนต่างจังหวัด ยื่นคำทวงหนี้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคำทวงหนี้ และเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำทวงหนี้ได้ที่ www.gif.or.th หัวข้อ “แบบฟอร์ม” หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ 0 2791 1444 ต่อ 11-15 และ 21-24 ภายในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.