เมื่อวันที่ 15 ก.ย.61 ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ "พระธรรมเทศนายามบ่าย" โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมร่วมถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมปังกรอบ และยาเวชภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคให้กับเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยมีนายพีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ฯ พตอ.ดร.ชยุตร์ มารยาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค1เจ้าหน้าที่ และสมาชิกร้านสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ พระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ