วันนี้( 14 ก.ย. 61) นายสุวิทย์ ทองสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให้มีฝนตกเหนืออ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง หลังพบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือกักเก็บอยู่ในขั้นวิกฤต ทำให้ไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง

นายสุวิทย์ ทองสงค์ กล่าวว่า น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกนั้นใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้าน 13 ตำบลในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งได้ ภายในอ่างจะต้องมีปริมาณน้ำเหลือกักเก็บอย่างน้อย 30 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทว่าปัจจุบันมีน้ำเหลือแค่ 28,740,000 ลูกบาศก์เมตร และยังลดลงต่อเนื่อง จึงทำให้ชาวบ้านหวั่นวิตก ถ้าในช่วงฤดูนี้ยังไม่มีฝนตกเหนืออ่างฯ ก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรเกือบ 1 แสนไร่ รวมทั้งจะขาดแคลนน้ำประปาด้วย

นายบุญจู นันตาดี ประธานคณะกรรมการชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก (JMC) กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำแม่มอกมีความจุ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้มีน้ำกักเก็บแค่ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าวิกฤต แต่ก็ยังไม่เท่ากับปี 2558 ที่มีน้ำเหลือเก็บแค่ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่มีการสร้างอ่างแม่มอก อย่างไรก็ตาม ปีนี้ยังไม่หมดหวังเพราะยังไม่สิ้นฤดูฝน แต่ถ้าพ้นช่วงไปแล้วยังไม่มีฝนตกเหนืออ่างฯ ชาวบ้านก็จะลำบากแน่นอน