“นายกฯ”พอใจไทยชนะโหวตSTAR AWARDS 2018 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฯที่ดีที่สุด เผยช่วง10ปีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ยืนยันไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงไม่กระทบภาวะศก.เหมือนอีกหลายปท.

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 20.15 น. ว่า วันนี้ มีเรื่องที่น่ายินดีของบ้านเมืองมาบอกกล่าว โดย ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้ชนะการโหวต จากเวที Travel Bulletin นะครับ ที่เรียกว่ารางวัล STAR AWARDS 2018 ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ยกให้ประเทศไทย เป็น “แหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์” ที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นลำดับที่ 2 ในประเภท “หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ Travel Bulletin เป็นนิตยสารชั้นนำในสหราชอาณาจักร ที่นำเสนอข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการด้วย สำหรับ STAR AWARDS 2018 เป็นรางวัลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ที่มีการจัดอันดับในลักษณะนี้ มากว่า 20 ปีแล้ว นับเป็นภาพพจน์ดีๆ ของประเทศไทย ในสายตาชาวโลก อีกครั้ง หลังจากที่เราได้รับการโหวตให้เป็น “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน” อันดับ 1 ของโลก จากนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเกือบร้อยละ 10 โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ปราศจากความขัดแย้งทางการเมืองบนท้องถนน เรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1.14 ล้านล้านบาท ในปี 2557 และคาดว่าจะมีรายได้สูงถึง 2 ล้านล้านบาท ในสิ้นปีนี้ โดยในปีที่แล้ว ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเยือนเกือบ 36 ล้านคน นับว่า มากที่สุดติด 1 ใน 10 ของโลก อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลาดภายในประเทศ หรือการส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทย เป็นอีกนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงท้องถิ่นให้มากที่สุด เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในทุกระดับ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ สำรวจความเรียบร้อยอย่าเอารัดเอาเปรียบและดูแลเรื่องความปลอดภัย ของระบบแจ้งเตือนภัย กล้องวงจรปิด เครื่องเล่นต่างๆ เพื่อจะได้สร้างความประทับใจ จนอยากกลับมาเยือนใหม่ หรือบอกต่อกันไป อย่าให้เขามาเที่ยวครั้งเดียว แล้วเขาก็เข็ด ไม่อยากจะมาอีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การกระจายรายได้และการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว รัฐบาลยังส่งเสริมวงจร เศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กระจายทั่วทั้งประเทศ โดยส่งเสริมการตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีสถานประกอบการได้มีพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท จากหลายกระทรวง กว่า 6,600 แห่งทั่วไทย รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนต่างๆ อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 8 เดือนโดยมีผู้ผลิต - เกษตรกร - ผู้ประกอบการ มาลงทะเบียนเพื่อนำสินค้ามาขายในตลาด กว่า 1 แสนราย และได้รับการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายแล้ว กว่า 96,000 ราย (หรือ ร้อยละ 91) สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 1,200 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 1,800 บาท ต่อเดือน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับ การเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อค่าเงิน ราคาหุ้น และราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ในหลายประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก ในช่วงแรก ๆ เกิดวิกฤตในประเทศเวเนซุเอลา จากปัญหาในประเทศ และลุกลามจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อ ในเดือนสิงหาคมสูงขึ้นมาถึง 200,000 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะสูงขึ้นได้ ถึง 1,000,000 เปอร์เซ็นต์ ในสิ้นปีนี้ ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายน ประเทศอาร์เจนติน่า ประสบปัญหาเงินทุนไหลออก และค่าเงินอ่อนลงต่อเนื่อง จนต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 60 เพื่อพยายามดึงดูดนักลงทุน ต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นเงินถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และล่าสุดในเดือนสิงหาคม ประเทศตุรกี ก็ประสบปัญหาเงินไหลออกค่าเงินอ่อนลงกว่า ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับต้นปี เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 18 จนธนาคารกลางต้องประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นราวร้อยละ 17.8

หลายประเทศที่ประสบปัญหา ก็เกิดจากการมีภาวะการขาดดุลแฝด โดยด้านแรกคือ การขาดดุลการคลังของรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้มากมากเกินไปทำให้ต้องชดเชยโดยการกู้ยืมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นผลจากความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สูงเกินความจำเป็น ส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศปรับสูงขึ้นจึงต้องประสบปัญหาเงินเฟ้อ หรือ เงินเสื่อมมูลค่าในอัตราที่สูง อีกด้านคือ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งหมายถึง การที่รายได้สุทธิ จากการขายสินค้าและบริการ กับต่างประเทศติดลบ เพราะมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงกว่าที่ขายสินค้าส่งออก ทำให้ต้องสูญเสียเงินสำรองระหว่างประเทศออกไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่า ประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ อาจประสบปัญหาในรูปแบบที่คล้ายกันนี้ได้ โดยเฉพาะประเทศที่มีฐานะด้านต่างประเทศ ไม่เข้มแข็งนัก เช่น มีเงินสำรองระหว่างประเทศต่ำ หรือลดลงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีหนี้ต่างประเทศในระดับสูง ส่งผลให้มีนักลงทุนทยอยนำเงินออกนอกประเทศ ที่มีอาการเหล่านี้ เช่น บราซิล อินโดนีเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ ที่ค่าเงินได้ปรับอ่อนลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

นายกฯ กล่าวต่อว่า ท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ประเทศไทย ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เห็นได้จากค่าเงินที่อ่อนลงไม่มากและ ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้ปรับลดลงมากนัก ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า ประเทศของเรา ได้รับบทเรียนจากปี 40 ที่ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน ธนาคารพาณิชย์ ต่างตั้งอยู่บนความพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันส่งผลให้มีความเข็มแข็งในทุกภาคส่วน ที่สำคัญ ในด้านต่างประเทศ เรามีปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง ล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ที่เกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ในตอนท้ายพล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวว่า การปฏิรูป ก็คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จะต้องเริ่มจากตนเองก่อน ต้องหาความรู้ ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตนได้ยินคำพูดจากพี่น้องเกษตรกรบางคน ที่เคยมีรายได้น้อย จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม แต่เขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เริ่มลงมือทำโดยมีข้อมูล - คำแนะนำที่ถูกต้อง ถ้าทุกคนมัวแต่กลัว บ่น ไม่พอใจ เราก็จะยึดติดกับวิถีเดิมๆ แล้วเราก็จะไม่มีทาง ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน