กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรื่องสั้นอัศศิริ” ภายใต้โครงการ “ชีวิตคือวัยอันผ่านพ้นชีวิตและผลงาน ในวาระ 70 ปี อัศศิริ ธรรมโชติ” พร้อมจัดงานเสาวนาในหัวข้อเรื่อง “เรื่องสั้นอัศศิริ” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านวรรณกรรม ศิลปิน นักเขียน และ นักวิชาการ โอกาสนี้ได้มอบหนังสือให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานวัฒนธรรมด้านการศึกษางานด้านวรรณศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 อัศศิริ ธรรมโชติ

ทองแถม นาถจำนง (บรรณาธิการสยามรัฐ)

จุดเด่นของหนังสือ “เรื่องสั้นอัศศิริ” อยู่ที่การนำเรื่องสั้นในชุดต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานตลอดชีวิตการทำงานของ อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2543 ที่ได้คัดสรรแล้วว่ามีคุณค่า ใช้ภาษางดงาม อ่านง่าย มาจัดทำเป็นพ็อคเก็ตบุ๊ค มีความหนา 800 หน้า โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ และมีประโยชน์ต่อผู้รักงานวรรณศิลป์