เปิด16,23ก.ย.ให้ลูกหนี้นอกระบบแจ้งยืนยันตัวตนขอรับความช่วยเหลือ ให้คนมีบัตรสวัสดิการรัฐไปได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และรายใหม่เปิดลงทะเบียน 17 ก.ย.นี้

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกทม.เพื่อเตรียมความพร้อมให้ 50 สำนักงานเขต ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมด้วยสำนักพัฒนาสังคม กทม. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กองทัพภาคที่1

ทั้งนี้ กทม.จะเปิดเวทีให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 59,608 คน จากทั้งหมด 535,622 คน มาแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อขอรับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 2วัน คือ วันที่ 16 และ 23 ก.ย. 61 ณ สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 61 เป็นต้นไป ทั้ง 50สำนักงานเขต จะมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน อาทิ เปิดให้ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลูกหนี้นอกระบบที่ไม่ได้แจ้งลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงแจ้งทะเบียนแจ้งเป็นลูกหนี้นอกระบบเพิ่มเติมเพื่อขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของตน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ผู้อิทธิพล แจ้งเบาะแสยาเสพติด เป็นต้น ประชาชนที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 59,608 คน สามารถแจ้งลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ หรือเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ที่สำนักงานเขตที่ตนสะดวกเดินทางไป
 
         นายสกลธีกล่าวว่า ในการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น นอกจากการเปิดรับลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตแล้ว ในการจัดกิจกรรม “กทม. เติมสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นวันที่ 6 ต.ค.61 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจะมีการออกบูธให้บริการรับแจ้งลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของตนด้วย