บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัยรัตน์ จงธรรมจินดา (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาชุมพร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยสวนทุเรียนให้แก่นางเสาวลักษณ์ เพชรแก้ว (ขวา) ผู้เอาประกันภัย จากกรณีที่ต้นทุเรียนถูกลมพายุพัดโค่นล้มได้รับความเสียหาย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกและรายเดียวที่รับประกันภัยสวนทุเรียน ณ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่ง ลูกค้ารายของนางเสาวลักษณ์ เพชรแก้ว ได้ทำประกันต้นทุเรียนไว้ตั้งแต่ต้นทุเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไปจำนวน 27 ไร่ด้วยกัน คิดเป็นค่าเบี้ยประกันตกไร่ละ 1,200 บาท รวมแล้วเป็นเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป 32,400 บาท กระทั่งได้เสียหายจากลมพายุ ต้นทุเรียนล้มจำนวน 3 ต้น บมจ.กรุงเทพประกันภัยได้ทำการจ่ายสินไหมให้กับนางสาวเสาวลักษณ์ต้นละ 7,500 บาทเป็นเงิน 22,500 บาท ซึ่งกรมธรรม์ที่นางเสาวลักษณ์ซื้อไว้ข้างต้นนี้ยังมีผลคุ้มครองต่อเนื่องจนหมดอายุกรมธรรม์ที่ซื้อไว้