นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วงศาโรจน์ ปลัดเทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ในการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่อิมแพคเมืองทองธานี