"สตาร์นักตบลูกยาวสาวทีมชาติ"พร้อมนักร้อง-นักแสดง และวิทยากรระดับประเทศทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมเสวนาเปิดมุมมองในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้ง10 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด“Smart Learning” บูรณาการการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธาน พร้อมด้วย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเปิดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561” ภายใต้ความร่วมมือของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในแนวคิด “Smart Learning” ซึ่งจะมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ Work Shop บูรณาการในยุคดิจิตอล โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากคนดังระดับประเทศหลากหลายวงการกว่า 50 ราย ร่วมเสวนาเปิดมุมมองให้ความรู้ นำโดย "5 สตาร์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย" ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินในศึกเอเชียนเกมส์ 2018 "กัปตันหน่อง" ปลื้มจิตร์ ถินขาว, "ซาร่า" นุศรา ต้อมคำ, "กิ๊ฟ" วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี, "แป้น" ปิยะนุช แป้นน้อย พร้อมด้วยวิทยากรมากประสบการณ์ ดร.อภิชาติ ดำดี, อ.จตุพล ชมภูนิช, "ม้า" อรนภา กฤษฎี ตลอดจนนักร้องเสียงทอง รุ่ง สุริยา, เอกชัย ศรีวิชัย ฯลฯ

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยว่า ผลจากการจัดงานทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพ ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของประเทศ ดูแลมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์และแรกเกิดจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขทั้งกายและใจ อีกทั้งต้องปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ให้เด็กได้ซึมซับสิ่งดีงาม ฝังรากลึกลงในจิตสำนึกและนำไปปฏิบัติจนมีจิตสำนึกและเข้าใจในบริบทความเป็นไทยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับริสแบนด์ (Wristband) แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่จะระบุชื่อ – สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล รวมถึงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง www. มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา เด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนทั่วไป มากกว่า 50,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง มหัศจรรย์แห่งกระดาษแดง สิริมงคลจากแดนมังกร โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ , โครงงาน เสี่ยหนาแปลงร่าง จากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว , โครงการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสับปะรดภูเก็ต มหัศจรรย์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว , Learning Area of Foreign Languages (English) บัวลอยสี่สี – ขนมอี๋สามชาติ (Multi-culture Multi-colored Sweets) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว , ขนมอังกู๊ (ขนมเต่า) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว , โครงงานสัมผัสบทกวีบอกเล่าของดีเมืองภูเก็ตผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ , หุ่นยนต์รักษ์โลก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต , ขนมโกสุ้ย (ขนมถ้วยน้ำตาลแดง) โรงเรียนเทศบาลพิบูลย์สวัสดี เป็นต้น

ดูรายละเอียดได้ที่ www. มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และทาง Youtube Channel