ตามที่มีการนำเสนอข่าวของชาวบ้าน ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี พากันมารวมตัว ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี จุดวัดโบสถ์ พร้อมเอาธูปเทียน เพื่อนำมาไหว้เครื่องผลักดันน้ำของชลประทานที่ติดตั้งไว้นาน 5 วัน แต่ไม่สามารถใช้งานได้ และขวางทางน้ำ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เครื่องผลักดันน้ำดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ติดตั้งในแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้ไว้ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด ได้แก่ สะพานวัดโบสถ์ 8 เครื่อง และบริเวณสะพานโรงงานกระดาษยูไนเต็ด 8 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 16 เครื่อง ปัจจุบัน(13 ก.ย. 61) สามารถเดินเครื่องทำงานได้แล้ว จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ได้เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ