คณะนักโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ ในประเทศแอฟริกาใต้ เปิดเผยว่า ภาพวาดบนแผ่นหินภายในถ้ำบลอมโบส์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมใต้ เมืองเคปทาวน์ ทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาใต้ กลายเป็นภาพวาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก

ภาพวาดแผ่นหินจากถ้ำบลอมโบส์ และการจำลองลายของภาพวาด

โดยภาพวาดบนแผ่นหินดังกล่าว ซึ่งถูกค้นพบโดยทีมสำรวจนักโบราณคดี นำโดย ศ.คริสโตเฟอร์ เฮนชิลวูด และ ดร.คาเรน ฟาน ไนเคิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ที่เข้ามาสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) ก่อนดำเนินการตรวจสอบและกำหนดอายุ โดย ดร.ลูคา พอลลาโรโล แห่งคณะโบราณคดี ของมหาวิทยาลัยวอเตอร์สแรนด์ ประเทศแอฟริกาใต้ ปรากฏผลว่า ภาพวาดบนแผ่นหินข้างต้น มีอายุเก่าแก่ถึง 73,000 ปี ด้วยกัน และถือว่าเป็นภาพวาดโดยฝีมือมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยพบมา

ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบและกำหนดอายุตามหลักวิชาการทางโบราณคดีแล้ว ก็ยังใช้อุปกรณ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบด้วย ได้แก่ การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์และเทคนิค “รามานสเป็กโตรโคปี” เพื่อตรวจสอบวัตถุ และการตรวจสอบโดยอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สำหรับการประเมินทางชีวภาพ ตลอดจนอนินทรีต่างๆ ของวัสดุที่ถูกตรวจสอบ

คณะนักโบราณคดีที่นำโดย ศ.คริสโตเฟอร์ เฮนชิลวูด  และ ดร.คาเรน ฟาน ไนเคิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ขณะสำรวจขุดค้นที่ถ้ำบลอมโบส์