เหล่าศิลปินแกรมมี่ อาทิ ดิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, เอก – ธนโชติ กุสุมรสนานันท์ , แอมป์-ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล และ อาร์ม – วีรยุทธ จันทร์สุข ร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่บริเวณบูธโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประทานอาหารแก่ประชาชนด้วย ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง

และนอกจากนี้ พลอยชมพู - ญานนีน ภารวี ไวเกล, หนุ่ม กะลา - ณพสิน แสงสุวรรณ และ เนม เก็ตสึโนวา– ปราการ ไรวา แสดงน้ำใจจิตอาสาร่วมทำความดี เพื่อพ่อหลวงโดยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแจกอาหาร “โครงการน้ำพระทัยพระราทาน” ให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่บริเวณท้องสนามหลวง