“เด็กหัวโล้นใจสู้ คือสัญลักษณ์ เด็กโรคเลือด และมะเร็งเด็ก ที่กำลังต่อสู้ อย่างมีความหวัง มาร่วมกันส่งต่อความหวัง พลังชีวิต ให้น้องๆ และครอบครัวผ่านกองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็กจุฬา”#มาร่วมกับเรา #ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต# คอนเสิร์ตการกุศล ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก

วันเสาร์ที่ 29 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น. ห้องประชุมใหญ่ 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมัคลานุสรณ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย