“เด็กหัวโล้นใจสู้” คือสัญลักษณ์ แห่งความหวัง ของเด็กโรคเลือด และเด็กป่วยมะเร็ง ที่แท้จริง “ มาช่วยส่งต่อความหวัง แก่น้องๆ และครอบครัว เพื่อให้ผ่านพ้นกับอุปสรรค์ไปได้ด้วยดี

เนื่องจากในแต่ละปีมีเด็กในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเลือดและโรคมะเร็ง โดยโรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งสมอง ผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถกลับไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติ

ทั้งนี้ “รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล” สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า เด็กโรคเลือด และเด็กป่วยมะเร็ง ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัย ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และที่สำคัญ คือการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

 “รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล” สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือด และมะเร็งจำนวนมากกว่า 500 ราย โดยมีผู้ป่วยใหม่ได้รับการวินิฉัยปีละ 80-100 ราย ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงปานกลาง ถึงรุนแรงมาก จำเป็นต้องได้รับเลือดจากผู้บริจาคทุกๆ 3- 4 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จำเป็นต้องได้รับสาร ช่วยการแข็งตัวของเลือดทางหลอดเลือด ทุกสัปดาห์ตลอดชีวิต ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผ่าตัด และฉายแสงเป็นระยะเวลา 1-3 ปีขึ้นกับชนิดของโรค ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการรักษามาตรฐาน จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเป็นการรักษาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง

ด้วยตระหนักถึงปัญหาในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของผู้ปวยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งกองทุน “โรคเลือดและมะเร็งเด็ก จุฬาฯ” ขึ้นเพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งที่ขาดแคลน สนับสนุนยาและการรักษาบางประเภทที่ไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงสนับสนุนค่าเดินทางในการมารับการรักษาและช่วยเหลือครอบครัวที่มีความขัดสนเพื่อให้สามารถมารับการรักษาได้อย่าต่อเนื่องส่งผลให้ผลการรักษาดีขึ้น โดยได้ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเพลง ,สื่อมวลชน และผู้ประกาศข่าว จัดงาน “คอนเสิร์ต ส่งต่อความหวังเพื่อน้อง สู้โรคเลือดและมะเร็งเด็ก” โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิ เสวนาให้ความรู้สถานการณ์โรคเลือด และมะเร็งในเด็ก ,กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ปกครอง และผู้ป่วยที่ผ่านการรักษา ,กิจกรรมการแสดงจากดารา ศิลปิน และผู้ประกาศข่าว และบริการการแพทย์ ตรวจเลือด และฉีดวัคซีน (ฟรี) 200 คน ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุนโลหิตวิทยา กุมารจุฬาฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-297217-0 (เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย) หรือร่วมบริจาคภายในงานดังกล่าว หรือสอบถามที่เบอร์ 02 -256-4949 (ในเวลาราชการ)