ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 1 หรือ บ.ข.ส เก่า โคราช เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้( 12 กันยายน 2561) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีปกครอง,ทหาร,ตำรวจและขนส่ง จำนวนกว่า 20 นาย ได้สนธิกำลังจัดระเบียบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 ที่มีเส้นทางรับส่งผู้โดยสารจากตัวเมืองไปอำเภอหรือตำบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาจราจรและการเดินรถทับซ้อนเส้นทาง โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งระบุสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 1 เป็นจุดสิ้นสุดเส้นทาง ทำให้รถหมวด 4 จำนวน 14 เส้นทาง ไม่สามารถใช้เส้นทาง ถ.สุรนารี เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เพื่อไปส่งผู้โดยสารที่ตลาดแม่กิมเฮงและทางแยกไอทีได้เหมือนเดิม ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนต้องเดินเท้าหรือหาขึ้นรถโดยสารไปกันเอง รวมทั้งสภาวะการซื้อขายสินค้าในย่านการค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคใหญ่ที่สุดในตัวเมืองนครราชสีมา เกิดซบเซาอย่างหนัก นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลได้ตั้งหัวข้อ “ อวสาน ตลาดแม่กิมเฮง ” โดยมีข้อความ “ สะท้อนของคนนั่งโต๊ะสู่คนค้าขายจะแก้ไขคิดต่อให้จบ งดให้รถเข้าแค่ บขส. แล้วพวกเขาเหล่านั้นจะเดินทางยังไงต่อ นักเรียน พ่อค้า แม่ค้า คนแก่ จิปาถะ ตรงนี้สะดวกที่สุดแล้วที่จะต่อรถ บ่นกันทั้งเมือง ” และการแสดงความคิดเห็นลักษณะด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงและปัญหาความเดือดร้อนของผู้โดยสารรวมทั้งผลกระทบต่อยอดขายได้ลดลงมาก

เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเฝ้าอยู่บริเวณทางแยกเข้าสถานีขนส่ง ฯ และริมถนนสุรนารี เพื่อตรวจสอบรถโดยสารประจำทางหมวด 4 จำนวน 14 เส้นทาง ได้กระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดเส้นทางในอนุญาตประกอบการขนส่งหรือไม่ ปรากฏได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบการลักลอบออกนอกเส้นทางแต่อย่างใด

นายจรูญ จงไกรจักร หัวหน้ากลุ่มวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สนง.ขนส่ง ฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จำนวน 14 เส้นทาง จัดการเดินรถไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษปรับตามมาตรา 31(6) และ มาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) การขนส่งทางบก พ.ศ 2522 ก่อนหน้านี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแต่ยังพบการกระทำผิด จึงดำเนินการปรับ 5 พันบาท พร้อมกำชับให้จัดการเดินรถให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรถหมวด 4 และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้มาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และนายศิระ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบปัญหาและมิได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้ตั้งโต๊ะที่สถานีขนส่ง ฯ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมาลงลายมือชื่อแต่ในระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังหาแนวทางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ได้พบรถโดยสารหมวด 4 บางคัน ลักลอบวิ่งนอกเส้นทาง จึงเปรียบเทียบปรับเต็มอัตราและผู้ร้องได้บันทึกภาพ เพื่อร้องซ้ำมาหลายครั้ง เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ จึงต้องสนธิกำลังมาจัดระเบียบเข้มและกำชับหากละเมิดคำสั่ง นายทะเบียนจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ให้เพิกถอนใบอนุญาตทันที เนื่องจากเป็นกระทำที่ไม่เข็ดหลาบและเกรงกลัวต่อกฎหมาย

ด้านนางจุลีรัตน์ วัดอิ่ม อายุ 65 ปี แม่ค้าขายเนื้อหมู ตลาดแม่กิมเฮง กล่าวว่า บรรยากาศซื้อขายในเงียบเหงามาก พ่อค้า แม่ค้าในละแวกนี้ต่างประสบปัญหาทุกราย เนื่องจากไม่มีประชาชนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตลาด เพราะไม่มีรถโดยสารแล่นผ่าน ทำให้ยอดขายตกลงมาก จากเคยขายเนื้อหมูได้วันละ 5 พันบาท ขณะนี้เหลือเพียง 1,500 บาท จึงวางแผนหาพื้นที่ค้าขายแห่งใหม่ที่มีประชาชนสัญจรคึกคักมากกว่านี้

นางวิไล สมขุนทด อายุ 66 ปี แม่ค้าขายผัก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกวันต้องขนผักและผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาลจากบ้านพักในเขตตำบลพะเนา อ.เมือง ฯ มาขายที่ตลาดแม่กิมเฮง โดยใช้รถโดยสารประจำทาง ขณะนี้ไม่สามารถแล่นเข้ามาส่งได้เหมือนเดิม และสภาพเงียบเหงามาก ลูกค้าลดลงจนแทบขายไม่ได้และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น คงต้องหยุดขายจนกว่าสามารถหาแหล่งค้าขายใหม่ได้