ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
คลิ้ก >> www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
คลิ้ก >> www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF