กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “Thai Media Fund Day” เพื่อสร้างนิเวศสื่อที่ดีให้ทุกคน เข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงานสื่อในรูปแบบ ดึง-ผลัก-ชัก-โยก : ทัช สไลด์ ใช่เลย! วันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ โถงชั้น 1 และห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-273-0116-8 หรือที่ www.thaimediafund.or.th / www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial